Zaměřujeme se 4 základní oblasti, přičemž u mnoha projektů se všechny prolínají.
Navrhujeme a realizujeme interiéry, zpracujeme dispoziční řešení, navrhneme vzhled interiéru a použité materiály a barvy v souladu s přáním klienta. Pro bližší představu zpracujeme 3D vizualizace.

Řídíme a koordinujeme stavby, zajistíme technický dozor investora. Odborně posoudíme projekty staveb, navrhneme možné řešení, ale i upozorníme na úskalí či technická omezení staveb. Zpracujeme výběrové řízení na zhotovitele včetně odborného posouzení nabídek z hlediska technického, cenového, organizačního a smluvního zajištění.