Naše služby

Koordinace a řízení stavebních zakázek od výběrového řízení, projektové dokumentace, přes stavební dozor, až po kolaudaci. Zpracujeme vizualizace vašeho budoucího projektu.

Návrhy & vizualizace interiérů

Navrhujeme a realizujeme interiéry na klíč. Zpracujeme návrh i vizualizaci celého prostoru dle vašich představ a v souladu s vašimi finančními možnostmi.

Realizace interiérů & koordinace staveb

Zastupujeme klienta po dobu realizace stavby – zajišťujeme dohled nad zpracováním projektové dokumentace, výběr subdodavatelů a jejich koordinaci i technický dozor.

Poradenství v oblasti interiérového designu

Chcete se nejprve poradit o vašem stavebním záměru? Plánujete interiér a chybí vám odborně zdatná pomocná ruka? Neváhejte se na nás obrátit.

Marketing

Marketingová strategie od A do Z, online i offline aktivity pro posílení postavení vaší firmy na trhu. Tvorba webových stránek na platformě WordPress.

Návrhy a vizualizace interiérů

Navrhujeme a realizujeme interiéry na klíč.

Zpracujeme návrh i vizualizaci celého prostoru dle vašich představ a v souladu s vašimi finančními možnostmi.

Jak spolupráce probíhá

 • Ideální je setkat se přímo na místě. Společně prohlédneme prostor a definujeme zadání.
 • Zpracujeme pro vás návrh dispozičního řešení a také vizualizaci.
 • Pokud se vzájemně naše představy potkají, můžeme přejít k realizaci.

Naše spolupráce z pohledu návrhu a vizualizace může probíhat i na dálku. V takovém případě poprosíme o zaslání několika ilustrativních fotek, zaměření prostoru a vyplnění dotazníku. Na základě uvedeného vám zpracujeme dispoziční řešení, návrh materiálů a barev a to vše promítneme do vizualizace pro vaši bližší představu.

Návrhy interiérů
Realizace interiérů staveb

Zajišťujeme zejména

 • Výběrové řízení na zhotovitele
 • Vypracování smlouvy o dílo
 • Organizace a zajištění předání a převzetí staveniště zhotoviteli
 • Kontrola prováděných stavebních prací v souladu s projektovou dokumentaci
 • Kontrola dodržování veškerých podmínek stavebního povolení a projektové dokumentace
 • Kontrola technologických postupů při provádění stavby
 • Kontrola kvality prováděných prací
 • Cenová a věcná kontrola provedených prací
 • Kontrola oprávněnosti fakturace zhotovitele
 • Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby
 • Příprava a zajištění všech podkladů pro kolaudaci
 • Zajištění zapsání kolaudované stavby na příslušný katastrální úřad

Realizace interiérů & koordinace staveb

Řídíme a koordinujeme nejen stavby, které jsme sami i navrhli, ale také projekty jiných projekčních kanceláří či architektonických ateliérů. Dohlížíme nad zpracováním projektové dokumentace. Odborně posoudíme projekty staveb, navrhneme možné řešení, ale i upozorníme na úskalí či technická omezení staveb. Zajistíme technický dozor investora.

Zpracujeme výběrové řízení na zhotovitele a odborně posoudíme nabídky z technického, cenového, organizačního hlediska i z pohledu smluvního zajištění. Koordinujeme subdodavatele-řídíme proces realizace stavby, kontrolujeme rozpočet.

Zastupujeme klienta v průběhu realizace celé zakázky. Koordinujeme stavební činnosti.

Realizace interiérů a koordinace staveb
Poradenství interiéry a design

Poradenství v oblasti interiérů a realizací

Chcete se nejprve poradit o vašem stavebním záměru?

 

Plánujete interiér a chybí vám odborně zdatná pomocná ruka? Neváhejte se na nás obrátit. Dobrá příprava na začátku je tím správným krokem pro úspěšnou realizaci.

 

Zkontrolujeme smlouvy i samotný projekt. Projednáme možnosti i technická úskalí. Vysvětlíme vše potřebné.

 

Napište nám nebo zavolejte.

Marketingové služby a strategie

Zpracujeme pro váš projekt kompletní marketingovou strategii, stanovíme dílčí aktivity a s nimi související rozpočet.

Založíme online profily v internetovém prostředí a naplníme je zajímavým obsahem. Spustíme propagaci.

Každý projekt je unikátní – definice správných marketingových kanálů je individuální pro každý projekt.

Marketingové služby