Zastupujeme klienty po dobu realizace stavební interiérové zakázky.

Potřebujete pomoci? Obraťte se na nás.


Zastupujeme zájmy našich klientů. Plánujete realizaci stavební zakázky a chybí vám odborně zdatná pomocná ruka? Neváhejte se na nás obrátit. Dobrá příprava na začátku je tím správným krokem pro úspěšnou realizaci.

Realizace interiérů & koordinace staveb

Zastupujeme klienta po dobu realizace stavby – zajišťujeme dohled nad zpracováním projektové dokumentace, výběr subdodavatelů a jejich koordinaci při realizaci i technický dozor.

Návrhy & vizualizace interiérů

Navrhujeme a realizujeme interiéry, zpracujeme dispoziční řešení, navrhneme vzhled interiéru a použité materiály a barvy v souladu s přáním klienta. To vše včetně 3D vizualizace.

Poradenství ve stavebnictví

Chcete se nejprve poradit o vašem stavebním záměru? Plánujete stavbu či úpravu interiéru a chybí vám odborně zdatná pomocná ruka? Neváhejte se na nás obrátit.

Marketing

Marketingová strategie od A do Z, online i offline aktivity pro posílení postavení vaší firmy na trhu.


REFERENČNÍ LIST

Projekt „Rekonstrukce budov ústředí České národní banky v Praze 1

„Potvrzujeme, že firma Filing – Ing. Jiří Filípek se v období od března 1998 do května 2000 podílela třemi až pěti pracovníky na realizaci výše uvedené stavby v hodnotě přes 4,5 mld. Kč a to formou subdodávky pro generálního dodavatele stavby , tj. pro Pozemní stavby Zlín – Group, a. s. V počátku činnosti prováděla firma Filing technické koordinace projektů zabudovaného interiéru a souvisejících instalací a technických zařízení budov. Postupně převzala funkci koordinátora části hlavního objektu a od července 1999 zajišťovala realizaci dodávek volného a zabudovaného interiéru, realizaci provozního souboru expozice ČNB a dodávek prvního vybavení.

Vzhledem k úspěšnému působení Vaší firmy na stavbě a vzhledem k velmi dobrým koordinačním a organizačním schopnostem celé firmy, vydáváme toto potvrzení a souhlasíme s tím, aby bylo zařazeno do referenční listiny firmy Filing.“

Ing. Zdenek Virius, ředitel správní sekce České národní banky

15. 5. 2000, čj.: 359/420/2000/REK